PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) 100%

Kurikulum Yang Digunakan 

Pada Tahun Ajaran 2023/2024


Kelas 1, 2, 4 dan 5 Menggunakan Kurikulum MerdekaSumber: https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka

Kelas 3 dan 6 Menggunakan Kurikulum 2013 (Kurtilas)


Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_2013